Litteratur i LubasPP

Här nedan visas skärmbilder från hur det är tänkt att kurslitteraturen hanteras i och med övergången från KA-systemet till LubasPP.

Det är bra om så mycket litteratur som möjligt flyttas över till den nedersta varianten. På det sättet kan vi i framtiden länka kurslitteraturen till mer interaktiva tjänster, för att hjälpa studenterna hitta sin kurslitteratur smidigt och billigt.

Efter import från KA

Efter flytt av engelsk text till samma rad som den svenska

Efter inläggning av litteraturdata i respektive fält

 

Sidansvarig: kursval@lth.lu.se | 2019-11-08