Schemaläggning för undervisning på LTH - för lärare och anställda

Schemaläggarna vid LTH lägger schema för alla kurser vid LTH. På så sätt underlättas samordning av kurser, tentamenstillfällen och omtentor.

På dessa sidor hittar du information om bl.a.:

  • Vilket underlag schemaläggarna behöver för att kunna schemalägga en kurs.
  • Hur man gör en schemaändring.
  • Vilka datum som gäller för schemaläggning och tentamensperioder.

 med mera

Gå med i gruppen "Schema LTH" på LTHin

Under hösten 2019 införs intranätet LTHin på LTH och från och med hösten 2020 kommer alla startbrev etc som gäller schemaläggningen enbart distribueras via gruppen "Schema LTH". Så se till att följa gruppen (och ställ in rätt notifieringar) för att inte missa någon information från oss.

LTHin - gruppen Schema LTH

Intranätet är i nuläget enbart tillgängligt för LTH-anställda. Tillhör du en institution utanför LTH kommer vi även fortsättningsvis att skicka ut startbrev per e-post till dig.

Dokument och andra länkar som kan vara bra att känna till

Lässchema och tentamensschema

Att ändra bokningstexter i ditt schema (pdf)

Läsårsindelningen - länk till arkiv

Läsperioder HT 2019 (pdf)

Tentamensperioder 2019/2020 (pdf)

Tentamensperioder 2020/2021 (pdf)

Årskalender 2019/2020 (pdf)

Grafisk översikt över läsåret 2020/2021 (pdf)

SRS - Schemaläggning och resursbokning

Fördjupad information om SRS vid LU. Med matnyttig information om hur lokalbokning går till, vad som menas med ekonomisk befogenhet etc.

Kontakta LTH:s schemaläggare:

schema@kansli.lth.se
Allt som rör lässchemat, lokalbokning etc

tentamensschema@
kansli.lth.se

Allt som rör tentamensschemat

TimeEdit-länkar:

TimeEdit Viewer
Sök fram scheman

TimeEdit Lokalbokning
Boka/beställ lokal till möte, konferens etc

TimeEdit hjälpcenter
Hur du söker fram ett schema i TimeEdit etc

Sidansvarig: schema@kansli.lth.se | 2019-11-14