KC - översikt av lokaler

KC (Kemicentrum) ligger i utkanten av LTH:s campus och har besöksadress Naturvetarvägen 14.

På denna länk hittar du en översiktskarta över KC.

Tips på hur du använder denna översiktssida

Klicka på rumsnamnet för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.

För att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc - klicka på länken Objektinfo.

Vad gäller platsantalet i datorsalarna  betyder det när vi skriver ex-vis "12/24" att första siffrorna står för antalet datorer i salen och de sista står för antalet sittplatser/stolar.

Föreläsningssalar

Överst på sidan

LokalnamnKC:A
Våning0 (entréplan)
Platsantal
150
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC LTH

AccessI normala fall gäller: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås via KC:s infodisk.
Just nu gäller: Låst dygnet runt. Endast personal har access.

 ___________

LokalnamnKC:B
VåningPlan 0 (entréplan). Handikappingång plan -1 (källarplan)
Platsantal
121
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC N

AccessI normala fall gäller: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås via KC:s infodisk.
Just nu gäller: Låst dygnet runt. Endast personal har access.

 ___________

LokalnamnKC:C
VåningPlan 0 (entréplan). Handikappingång plan -1 (källarplan)
Platsantal
121
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC LTH

AccessI normala fall gäller: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås via KC:s infodisk.
Just nu gäller: Låst dygnet runt. Endast personal har access.

 ___________

LokalnamnKC:F
Våning0 (entréplan)
Platsantal
72
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC N

AccessI normala fall gäller: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås via KC:s infodisk.
Just nu gäller: Låst dygnet runt. Endast personal har access.

___________

LokalnamnKC:G
Våning0 (entréplan)
Platsantal
72
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC LTH

AccessI normala fall gäller: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås via KC:s infodisk.
Just nu gäller: Låst dygnet runt. Endast personal har access.

___________

Övningssalar

Överst på sidan

LokalnamnKC:H
Våning0 (entréplan)
Platsantal
40
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC LTH

AccessAlltid olåst.

 ___________

LokalnamnKC:I
Våning0 (entréplan)
Platsantal
40
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC LTH

AccessAlltid olåst.

 ___________

LokalnamnKC:K
Våning0 (entréplan)
Platsantal
36
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC LTH

AccessAlltid olåst.

 ___________

LokalnamnKC:L
Våning0 (entréplan)
Platsantal
36
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC LTH

AccessAlltid olåst.

 ___________

LokalnamnKC:M
Våning0 (entréplan)
Platsantal
40
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC LTH

AccessInfo kommer

 ___________

LokalnamnKC:N
Våning0 (entréplan)
Platsantal
40
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC LTH

AccessAlltid olåst.

 ___________

LokalnamnKC:R
Våning0 (entréplan)
Platsantal
40
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC LTH

AccessAlltid olåst.

 ___________

LokalnamnKC:P
Våning-1 (källarplan)
Platsantal
40
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC LTH

AccessOlåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås via KC:s infodisk.

___________

Lokalnamn

KC:U

Våning-1 (källarplan)
Platsantal
20
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC N

AccessAlltid olåst.

 ___________

Lokalnamn

KC:W

Våning-1 (källarplan)
Platsantal
20
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC N

AccessAlltid olåst.

 ___________

Lokalnamn

KC:X

Våning-1 (källarplan)
Platsantal
16
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC N

AccessOlåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås via KC:s infodisk.

 ___________

Lokalnamn

KC:Y

Våning-1 (källarplan)
Platsantal
18
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC: N

AccessOlåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås via KC:s infodisk.

 ___________

ALC-salar

ALC = Active Learning Classroom. Sal möblerad med runda bord där varje grupp har tillgång till en stor datorskärm och en whiteboard. Till skillnad från en traditionell sal där läraren är i fokus längst fram har ALC-salen ingen sådan front utan läraren rör sig runt i rummet.

Överst på sidan

LokalnamnKC:S
Våning0 (entréplan)
Platsantal
36
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC LTH och N (behov styr)

AccessLåst med kortläsare. Personal på KC har access. Övriga som behöver access kan kontakta KC:s infodisk.

___________

LokalnamnKC:T
Våning0 (entréplan)
Platsantal
36
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC LTH och N (behov styr)

AccessLåst med kortläsare. Personal på KC har access. Övriga som behöver access kan kontakta KC:s infodisk.

___________

Datorsalar med Windows

Överst på sidan

LokalnamnKC:Ag
Våning0 (entréplan)
Platsantal
12/24
Utrustning
Objektinfo
Ägare

LTH Gem

AccessLåst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

___________

LokalnamnKC:Au
Våning0 (entréplan)
Platsantal
12/24
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC N

AccessLåst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

___________

LokalnamnKC:Cd
Våning0 (entréplan)
Platsantal
12/24
Utrustning
Objektinfo
Ägare

LTH Gem

AccessLåst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

___________

LokalnamnKC:Hg
Våning0 (entréplan)
Platsantal
12/24
Utrustning
Objektinfo
Ägare

LTH Gem

AccessLåst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

___________

LokalnamnKC:Na
Våning0 (entréplan)
Platsantal
10/16
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC N

AccessLåst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

___________

LokalnamnKC:Pt
Våning0 (entréplan)
Platsantal
30/30
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC N

AccessLåst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

___________

LokalnamnKC:Sb
Våning0 (entréplan)
Platsantal
12/12
Utrustning
Objektinfo
Ägare

KC N

AccessLåst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

___________

LokalnamnKC:Te
Våning0 (entréplan)
Platsantal
12/12
Utrustning
Objektinfo
Ägare

LTH Gem

AccessLåst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

___________

Sidansvarig: schema@kansli.lth.se | 2020-05-14