Schemaläggning/lokalbokning på LTH - för lärare och anställda

LTH:s centrala schemaläggning och lokalbokning sköts av schemaläggarna/lokalbokarna (en del av Programservice). Hit kan du som lärare/administratör vända dig i alla frågor som rör schemaläggning och lokalbokning (för kontaktadresser - se högerkolumnen respektive menyn till vänster).

Vi som jobbar med schemaläggningen/lokalbokningen heter Naomi Facks, Emma Grönberg, Pablo Hernandez och Sophie Sjögren - vi finns i norra delen av korridoren på 5:e våningen i E-huset.

Kontakta LTH:s schemaläggare:

schema@kansli.lth.se
Allt som rör lässchemat, lokalbokning etc

tentamensschema@
kansli.lth.se

Allt som rör tentamensschemat

TimeEdit-länkar:

TimeEdit Viewer
Sök fram scheman

TimeEdit Lokalbokning
Boka/beställ lokal till möte, konferens etc

TimeEdit hjälpcenter
Hur du söker fram ett schema i TimeEdit etc

Sidansvarig: schema@kansli.lth.se | 2019-11-14