Universitetskanslersämbetets utvärdering av forskarutbildningar 2017-2022

Information om utvärderingen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför under åren 2017-2022 en utvärdering av några utvalda forskarutbildningsämnen. Utvärderingen sker inom UKÄ:s kvalitetskomponent "Utbildningsutvärderingar".

UKÄ:s webbsida om utvärdering av forskarutbildningen

UKÄ:s vägledning till utbildningsutvärderingar på forskarnivå

Utvärdering 2017

Granskade ämnen på LTH:

 • Arkitektur
 • Datavetenskap
 • Miljöpsykologi

Utvärdering 2018

 • Arbetsmiljöteknik
 • Förpackningslogistik
 • Maskinelement
 • Maskinkonstruktion
 • Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner
 • Rehabiliteringsteknik

Utvärdering 2020

 • Biofysikalisk kemi
 • Organisk kemi

Resultat från utvärderingarna

Resultat från utvärderingar samt relevant underlag återfinns i UKÄ:s verktyg högskolekollen.

Högskolekollens webbplats

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-01-03