Kvalitetskriterier

Lunds universitet har i sin kvalitetspolicy formulerat elva gemensamma kvalitetskriterier och de adresseras i de olika processer som tillsammans utgör det systematiska kvalitetsarbetet för utbildning vid LTH.

De flesta kvalitetskriterierna relaterar till utbildningarnas utformning, genomförande och resultat och ingår årliga processer för planering av kurs- och utbildningsutbud. Inte minst i den kontinuerliga uppdateringen av kursplaner och individuella studieplaner, samt i den löpande undervisningen och handledningen. De kvalitetskriterier som relaterar till förutsättningarna för utbildningarnas genomförande finns med som perspektiv i de processer som utgör ett stöd för utbildningsorganisationen och undervisningen.

Den kontinuerliga uppföljningen av utbildningen och studenters och doktoranders delaktighet är kriterier som ingår i ramverket för kvalitetsarbetet, d.v.s. organisation och processer. LTH:s ambition är att kvalitetsarbetet, med hjälp av de gemensamma kriterierna, primärt ska driva och understödja utveckling och kontinuerliga förbättringar.

Figuren nedan visar universitetets elva kvalitetskriterier grupperade i ramverk för kvalitetsarbetet, utbildningens genomförande och resultat och förutsättningar för utbildningarnas genomförande.

 

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-03-06