Tidplan 2020

Information skickades ut 21 oktober angående plan för LTH:s programutvärdering 2020. I januari uppdaterade LG GU planen för programutvärderingen enligt följande:

Plan för LG GU:s kvalitetsarbete 2020

I juni skickade uppdaterade instruktioner för programutvärderingen enligt följande:

Uppdaterad information om programutvärdering 2020

I korta drag innebär det att deadline för inlämning flyttas från 15 maj till 30 november 2020. Under våren 2020 har en större enkätstudie genomförts, riktad till kursansvariga lärare och med syfte att studera enskilda kursers bidrag till programmen som helhet, mer specifikt examensmålen i högskoleförordningen.

Sammanställningen av enkätdata utgör en grund för programportföljer och för programmets utvecklingsplan.

De examensmål som ska adresseras i LTH:s programutvärdering 2020 är specificerade i information utskickad till programledningarna den 21 oktober, samt i aktuella mallar:

Information om programutvärdering 2020

Tidplan per examenstyp

Mallar (programportfölj, progressionskarta samt utvecklingsplan)

Enkätfrågor (utdrag för ett av examensmålen)

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-03-23