Tidplan 2017/2018

Under 2017/2018 kommer ett antal workshopar att genomföras:

   1A: 10 november 2017, 13:15-15:00 (Pepparholm)

   Introduktion + mål 1 (Kommunikation - muntlig/skriftlig/på annat sätt)

 

   1B: 21 november 2017, 13:15-15:00 (Pepparholm)

   Mål 1 (Kommunikation - muntlig/skriftlig/på annat sätt) - fortsättning

 

   2: 11 december 2017, 13:15 – 15:00 (Hollywood?)

   Mål 2 (Lagarbete)

 

   3: 17 januari 2018, 13:15 – 15:00 (Pepparholm)

   Mål 3 (Genomförande av uppgifter inom givna (tids-)ramar)

 

   4: 2 maj 2018, 13:15 - 15:00 (IKDC, Lilla hörsalen)

   Frågor kring portföljer

 

16 maj 2018: 

Deadline för inlämnande av portföljer

 

Oktober - november 2018

Bedömning av portföljer ska vara genomförd och återrapporterad

 

 

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-03-23