Mallar - programutvärdering

Nedan finns de senaste versionerna av mallarna för programutvärdering (uppdaterade 2020):

Mallar 2020

I länken hittas mallar för såväl programportföljer (på engelska och svenska), progressionskarta, samt för utvecklingsplanerna.

Äldre mallar finns här.

 

 

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-01-14