Inrättandeprövning av nya program och huvudområden

Syftet med denna process är att kvalitetssäkra alla nya eller väsentligt förändrade utbildningsprogram innan de inkluderas i utbildningsutbudet. Processen adresserar samtliga Lunds universitets kvalitetskriterier. 

Ett programförslag och underlag för granskning utarbetas av en arbetsgrupp som knyts till en programledning. Efter granskning av en extern grupp sakkunniga anhåller LTH:s styrelse, via Ledningsgruppen för grundutbildning vid LTH om inrättande av utbildning i Lunds universitets utbildningsnämnd, där beslut fattas.

 

Senast inrättade utbildningar vid LTH

Inkluderade i utbildningsutbudet

  • Masterutbildning i produktrealisering (start 2019)
  • Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik (start 2020)
  • Masterutbildning i läkemedelsteknologi: Forskning, utveckling och produktion (start 2020)
  • Masterutbildning i virtuell verklighet och förstärkt verklighet (planerad start 2021)
  • Masterutbildning i hållbar energiteknik (planerad start 2021)
  • Kandidatutbildning i livsmedelsteknik (planerad start 2021)

Genomgår inrättandeprövning under 20/21

  • Masterutbildning i livsmedelssystemanalys i samarbete inom EIT food (planerad start 2022)
  • Masterutbildning i arkitektur och digitala processer (planerad start 2022)
  • Civilingenjörsutbildning i risk- och krishantering (planerad start 2022)
Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2019-12-17