Inrättandeprövning av nya program och huvudområden

Syftet med denna process är att kvalitetssäkra alla nya eller väsentligt förändrade utbildningsprogram innan de inkluderas i utbildningsutbudet. Processen adresserar samtliga Lunds universitets kvalitetskriterier. 

Ett programförslag och underlag för granskning utarbetas av en arbetsgrupp som knyts till en programledning. Efter granskning av en extern grupp sakkunniga anhåller LTH:s styrelse, via Ledningsgruppen för grundutbildning vid LTH om inrättande av utbildning i Lunds universitets utbildningsnämnd, där beslut fattas.

 

Senast inrättade utbildningar vid LTH

Inkluderade i utbildningsutbudet

 • Masterutbildning i produktrealisering (start 2019)
 • Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik (start 2020)
 • Masterutbildning i läkemedelsteknologi: Forskning, utveckling och produktion (start 2020)
 • Masterutbildning i virtuell verklighet och förstärkt verklighet (start 2021)
 • Masterutbildning i hållbar energiteknik (start 2021)
 • Kandidatutbildning i livsmedelsteknik (start 2021)
 • Masterutbildning i livsmedelssystemanalys i samarbete inom EIT food (planerad start 2022)
 • Masterutbildning i digital arkitektur och framtidsutveckling (planerad start 2022)
 • Civilingenjörsutbildning i risk- säkerhet och krishantering (planerad start 2022)

Genomgår inrättandeprövning under 21/22

 • Civilingenjörsutbildning i brandteknik
 • Erasmus Mundus master i membranteknik
Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2019-12-17