Retentionsarbetet vid LTH

Retention är en långsiktig process som syftar till ökad genomströmning. Målet är att studenter som antas till utbildningarna vid LTH i så hög grad som möjligt ska kunna nå fram till examen.

Det preventiva arbete som sker under den akademiska mottagningen som anordnas vid utbildningsstarten övergår i en uppföljning av studenternas studieresultat genom hela grundutbildningen. Målet är att stötta studenter att klara av obligatoriet innan de påbörjar sina specialiseringar. Uppföljningsarbetet sker genom att studie- och karriärvägledarna gör en kontroll av studieresultaten och erbjuder samtal enligt en särskilt framtagen plan varje läsår under grundutbildningen. Rapporteringen sker av studie- och karriärvägledaren till LTH:s programledningar i september varje år.

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-01-17