Pedagogiskt stöd till studenter

Studenter med varaktig funktionsnedsättning har rätt till Pedagogiskt stöd. Syftet är att undanröja, kompensera eller överbrygga hinder som kan uppkomma i studiesituationen. Det kan också handla om åtgärder som kompenserar för bristande tillgänglighet i studiemiljön.

Vid LTH vänder sig studenter med behov av pedagogiskt stöd till sin studievägledare eller kurator som ger studenten vägledning om vilka möjligheter som finns. Om studiehinder föreligger hänvisar studievägledare eller kurator vidare till pedagogiskt stöd centralt vid Lunds universitet. För pedagogiskt stöd finns särskilt utsedda samordnare för varje fakultet och detta bidrar till enhetlighet genom att expertstödet sitter centralt, och där fattas myndighetsbesluten efter ev. utredning.

Studenter med behov av pedagogiskt stöd kan få utredning och hjälp med verktyg t.ex. anteckningshjälp, inläsning av läromedel eller förlängd skrivtid vid tentamen. 

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2019-12-17