Bibliotekens stödfunktioner

LTH har flera bibliotek och mötet med studenten sker främst i informationsdisken där studenterna får hjälp t. ex. med att hitta i databaser. Ex-jobbstudenter och doktorander kan boka en bibliotekarie och få individualiserad hjälp med söktekniker, sökord och att föra protokoll över sina sökningar. Bibliotekarien kan också bokas för undervisning inom grundutbildningen av lärare på institutionerna, bland annat i källkritik.

Biblioteket bedriver ett aktivt arbete riktat till studenter som har rätt till pedagogiskt stöd, bland annat genom att tillhandahålla olika resurser, t. ex. Tor Talk (Talsyntes), den behovsprövade tjänsten Legimus (inläst litteratur) eller längre lånetid för studenter med behov av läs- och skrivstöd. Alla studentdatorer kan ladda ner mjukvara för rättstavning som Stava Rex och Spell Right.

Bibliotekens verksamhet styrs genom avdelningens (LTH) verksamhetsplan och där planeras om och när avrapportering för olika aktiviteter ska ske. Viss redovisning sker i biblioteken vid Lunds universitets årsberättelse. Utvecklingsarbetet utgår från verksamhetsplan/handlingsplan. 

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2019-12-17