LTH:s egen uppföljning och rapportering

Uppföljning av grundutbildningen

Läsårsrapporter

Från och med läsåret 2008/09 och fram till och med läsåret 2014/15 följdes LTH:s utbildningsverksamhet upp genom läsårsrapporter i LTH:s ledningsgrupp vilka lämnades in för respektive utbildningsprogram. Utbildningsprogrammets kvalitet bedömdes i relation till LTH:s dåvarande strategiska mål med utgångspunkt från statistik och nyckeltal för de enskilda programmen. I rapporten presenterades förutom en analys av programmen även en åtgärdsplan.

För läsåren 2013-2015 genomfördes årliga kvalitetsdialoger mellan fakultetsledning och programledning. Materialet sammanställdes och presenterades för LTH:s styrelse.

Läsårsrapporter 2014/15 (PDF, 687 kB, ny flik)

Läsårsrapporter 2013/14 (PDF, 539 kB, ny flik)

Läsårsrapporter 2012/13 (PDF, 570 kB, ny flik)

Läsårsrapporter 2011/12 (PDF, 430 kB, ny flik)

Uppföljning forskarutbildningen

Årsrapporter

Fram till 2013 följdes forskarutbildningen upp i en årsrapport och rapporterades till LTH:s styrelse. 2013 fokuserade rapporten på den då gällande strategiska planen.

Årsrapport 2013 (PDF, 524 kB, ny flik)

Extern sakkunnigbedömning

År 2015 gjordes en utvärdering av LTH:s kvalitetssystem på grundnivå och avancerad nivå. En internationell bedömargrupp från Virginia Tech 2015 betraktade LTH:s organisation baserat på ett större antal fokusgruppsintervjuer. Arbetet låg till grund för den programutvärdering som introducerades 2017/18.

Rapport från extern bedömning av Virginia Tech 2015 (PDF, 153 kB, ny flik)

År 2019 gjordes en utvärdering av Centre for Engineering Education (CEE).

Rapport från extern bedömning av CEE 2019 (PDF 1,27 mB, ny flik)

Sidansvarig: christina.akerman@kansli.lth.se | 2020-09-09