HSV utvärdering Omgång 6 2012/2013

Universitetskanslersämbetets utvärdering 2011-2014 - Omgång 6

Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) har regeringens uppdrag att utvärdera grundutbildningen och forskarutbildningen vid svenska universitet och högskolor. Under 2011-2014 genomfördes utvärdering av samtliga utbildningar. Några av LTH:s utbildningar utvärderades inom Omgång 6.

  • Konstnärlig kandidatexamen i industridesign
  • Konstnärlig masterexamen i industridesign
Sidansvarig: christina.akerman@kansli.lth.se | 2020-09-09