Hoppa till huvudinnehåll

Egendefinierat

Lunds universitet har ett lokalt avtal på området "egendefinierade datorer och servrar" för dig som är anställd. Avtalsleverantör är Compliq AB.

Med egendefinierat avses specialbyggda datorsystem som anpassats och skräddarsytts efter kundens önskemål, exempelvis specialmaskiner för labbutrustning eller IT-intensiv forskning. Avtalet innefattar enbart det som i branschen brukar kallas "noname"-maskiner.

Avtalet omfattar alltså inte märkesdatorer eller märkesservrar. För märkesdatorer och märkesservrar bör något av LU:s andra leveransavtal eller de statliga ramavtalen användas istället. Avtalet innefattar inte heller datortillbehör, som finns på ett separat avtal.

Beställning på detta avtal för egendefinierat ska ske elektroniskt genom Lupin. Förfarandet vid beställning är förfrågan via fritext och beställning enligt offert.

Priserna innefattar leverantörens påslag på komponenter samt timkostnad för montering och installationer. Båda dessa är fasta i avtalet. Priser och uppskattad arbetstid ska framgå av offert.

Dessutom kan även tilläggstjänster som exempelvis stöldmärkning och avemballering utföras om beställaren så önskar.

Tre års funktionsgaranti ingår på allt, om inte beställaren önskat kortare garantiperiod. Även längre garanti och/eller kortare inställelsetid kan erbjudas mot extra kostnad. Vad som avtalats ska framgå av offert.

Mer information om Lupin på Lunds universitets webbplats

Sidansvarig: christian.rose@kansli.lth.se | 2020-05-25