Dubbla examina för doktorander

Sedan 2010 är det möjligt för svenska universitet att anordna utbildning på forskarnivå i samarbete med en eller flera högskolor som leder till gemensam examen. Inom Europa finns olika definitioner av gemensamma examina och nationella regler och förordningar begränsar ibland möjligheterna till denna form av fördjupat samarbete. I många fall är det därför betydligt enklare att samarbeta inom ramen för dubbla examina.

Gemensam examen (eng. Joint Degree) respektive dubbla examina (eng. Double Degree eller Dual Degree) kan definieras som:

  • Gemensam examen avser två nationella examina som baseras på en gemensamt arrangerad forskarutbildning som leder till en avhandling/disputation och ett examensbevis.
  • Dubbla examina avser två nationella examina som baseras på två delvis överlappande forskarutbildningar som leder till minst en avhandling/disputation och två examensbevis.

För tillfället erbjuds endast dubbla examina på LTH.

Kontakta Internationella avdelningen

Kontakta internationella avdelningen 
Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2021-05-07