Internationella möjligheter

Gemensamma och dubbla examina för doktorander

Sedan 2010 är det möjligt för svenska universitet att anordna utbildning på forskarnivå i samarbete med en eller flera högskolor som leder till gemensam examen. Här kan du läsa om skillnader mellan en gemensam och en dubbel examen, och vilka regler som gäller för båda.

För närvarande kan endast dubbla examina erbjudas på LTH.

Gemensamma och dubbla examina för doktorander

Utbytesavtal för gästande doktorander

När doktorander från andra universitet tillbringar tid vid LTH ska detta formaliseras i ett utbytesavtal. Här hittar du avtalsmallen.

Utbytesavtal för gästande doktorander (PDF, 174 kb)

Kontakta Internationella avdelningen

Kontakta internationella avdelningen 
Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-11-12