Informationsskärmar

Det finns ett antal informationsskärmar i foajéerna på LTH. De används för att informera löpande om kommande och pågående evenemang. Om du ska anordna ett evenemang på LTH kan du använda skärmarna som ytterligare en informationskanal.

Informationsskärmarna riktar sig främst till studenter och blivande studenter, men även till anställda och övriga personer som rör sig i lokalerna.

Informationsskärmarna visar information på liknande sätt som ett bildspel i PowerPoint. Det betyder att bilder med information om olika evenemang visas i en rullande följd. Informationen visas som längst två veckor i följd, men den kan även visas under en kortare period.

Informationsskärmarna är uppsatta i foajéerna i följande hus:

 •     A-huset
 •     E-huset
 •     IKDC
 •     KC
 •     Kårhuset
 •     Matematikhuset
 •     M-huset
 •     Studiecentrum
 •     V-huset


Exempel på aktiviteter/evenemang som kan läggas ut:

 •     Aktiviteter under introduktionsveckorna
 •     Anmälningstider
 •     Studievägledning
 •     Seminarier/öppna föreläsningar
 •     Inställda kurstillfällen
 •     Öppettider
 •     Karriärservice, jobbmässor och studentuppdrag
 •     Utbytesstudier/stipendieutlysningar
 •     Disputationer
 •     Konferenser
 •     Brandövning och renovering

Ta fram underlag till informationsskärmarna

 • Teckenstorlek bör vara 32 pt eller större
 • Undvik rörlig bild
 • Var kortfattad och ta endast med det allra viktigaste såsom datum, klockslag, lokal
 • Gör gärna två versioner (en på svenska och en på engelska) om informationen är av intresse för internationella studenter och medarbetare
 • Bilden skall vara i JPG/JPEG i följande format:
  960 x 720 pixlar (liggande)
  upplösningen skall vara 72 px/cm

 • Skicka JPG/JPEG-bilden till: infoskarmar@lth.lu.se
 • Ange i ditt mejl under vilken tidsperiod du vill att informationen ska visas samt om du har några övriga kommentarer.

Du kan också använda denna PowerPoint-mall som hjälp för att själv skapa din bild (enligt formatet ovan). När du är nöjd med din bild - spara den som JPG/JPEG.   

Informationen du lägger ut kommer att visas på informationsskärmen inom ett specifikt område som kallas "Aktuellt". Det utgör huvudområdet på skärmen.

Policy för informationsskärmarna

Policyn för informationsskärmarna finns att ladda ner som pdf på länken Policy för informationsskärmarna (pdf).

Felanmälan

Om någon av informationsskärmarna inte fungerar eller är trasig ska du felanmäla det till Service- och teknik (SoT), i första hand via mejl till LTH support. Du kan även ringa, då anger du via knappval att du behöver platsspecifik support.

E-post: support@lth.sesupport@lth.se
Telefon: 046-222 76 00, (anknytning 27600)
Telefontid: 08.00-16.00

Kontakt för informationsskärmarna:

Skicka in en bild till skärmarna
infoskarmar@lth.lu.se

Rapportera in en trasig skärm e.d.
support@lth.se
Tel: 046-222 76 00, (anknytning 27600)
Tel-tid: 08.00-16.00

Policy för informationsskärmarna:

Policy (pdf)

PP-mall för informationsskärmarna:

Mall för informationskärmarna (PowerPoint)

Sidansvarig: infoskarmar@lth.lu.se | 2020-03-09