M-huset (Kemicentrum)


Under ombyggnaden av M-huset så har M-studenterna tillgång till datorsalar i Hus 4 på Kemicentrum. Totalt 78 datorer med 78 sittplatser (reducerat antal sittplatser pgr Covid-19).

Skanners finns i KC:s datorsalar Stibium (Sb) och Tellurium (Te).

Antal datorer / stolar under Corona

Datorsalar i M-huset (På Kemicentrum)

SalDatorerLärardatorStolarProjektorWhiteboardSkannerÖvrigt
Ina1

22

 22  Svart tavla  
Ina218 18  Ja  Skrivare

Emma 1-2

12 12  Ja  Skrivare/kopiator
Emma 39 9  Ja  +8 datorer undantagna till fjärrinloggning
Emma 4-518 18  Ja  

Normalt antal datorer / stolar

Datorsalar i M-huset (På Kemicentrum)

SalDatorerLärardatorStolarProjektorWhiteboardSkannerÖvrigt
Ina1

22

 22  Svart tavla  
Ina218 18  Ja  Skrivare

Emma 1-2

12 12  Ja  Skrivare/kopiator
Emma 316 16  Ja  +8 datorer undantagna till fjärrinloggning
Emma 4-518 18  Ja  

Karta över M:s datorsalar på KC.

Obs kartan schematisk, ej helt proportionerlig.

Se även karta över Kemicentrum.

Sidansvarig: webmaster@ddg.lth.se | 2020-10-30