M-huset (Kemicentrum)


Under ombyggnaden av M-huset så har M-studenterna tillgång till datorsalar i Hus 4 på Kemicentrum.

Observera att vi just nu anger det antal platser som är tillgängliga fram till torsdag 28 september. Då återgår vi till det normala. På grund av Coronarestriktioner är antalet tillgängliga platser/datorer lägre än normalt. De datorer som inte är tillgängliga lokalt är istället tillgängliga för fjärrinloggning. Se sidan om fjärrinloggning.


Skanners finns i KC:s datorsalar Stibium (Sb) och Tellurium (Te).

Antal datorer / stolar under Corona

Datorsalar i M-huset (På Kemicentrum)

SalDatorerLärardatorStolarProjektorWhiteboardSkannerÖvrigt
Ina1

22

 22  Svart tavla  
Ina218 18  Ja  Skrivare

Emma 1-2

12 12  Ja  Skrivare/kopiator
Emma 39 9  Ja  +8 datorer undantagna till fjärrinloggning
Emma 4-518 18  Ja  

Normalt antal datorer / stolar

Datorsalar i M-huset (På Kemicentrum)

SalDatorerLärardatorStolarProjektorWhiteboardSkannerÖvrigt
Ina1

22

 22  Svart tavla  
Ina218 18  Ja  Skrivare

Emma 1-2

12 12  Ja  Skrivare/kopiator
Emma 316 16  Ja 
Emma 4-518 18  Ja  

Karta över M:s datorsalar på KC.

Obs kartan schematisk, ej helt proportionerlig.

Se även karta över Kemicentrum.

Sidansvarig: webmaster@ddg.lth.se | 2020-10-30