lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Exjobbspremiär i kampen mot cancer

2016-03-29

Rebecka Henrysson - första civilingenjören i medicin och teknik från Lunds Tekniska Högskola

Med hjälp av tredimensionella bilder kan läkare skapa sig en visuell bild av hur cancer breder ut sig i kroppen. Men vilken information i bilden är läkarna egentligen intresserade av och hur ska den informationen presenteras på bästa sätt? Det är några av de frågor som studenten Rebecka Henrysson undersökt i sitt examensarbete. Hon är den första någonsin som tar examen i civilingenjörsprogrammet i medicin och teknik vid Lunds Tekniska Högskola.

Rebecka Henrysson har gjort sitt examensarbete på företaget Sectra Imaging IT i Linköping. Där har hon tittat närmare på hur den så kallade PET/CT-tekniken används för cancerbehandling. PET/CT står för positronemissionstomografi/datortomografi och är bildgivande metoder som använder radioaktiva markörer respektive skiktröntgen. Med PET går det att få tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen i tumörer medan CT ger en anatomisk bild i tre dimensioner samt synliggör vissa organ och vävnader.

– Jag utförde en litteraturstudie och jämförde den med resultatet från intervjuer med vårdpersonal och svaren på ett frågeformulär som jag skickade till personer som jobbar med PET/CT och/eller cancerbehandling. Jag undersökte även vilka kvantitativa och semi-kvantitativa upptagsmått som finns och hur de används i hälsovården, säger Rebecka Henrysson.

Hon har studerat på LTH sedan hösten 2011 då civilingenjörsprogrammet i medicin och teknik drog igång. Egentligen skulle hon inte ha varit klar förrän till sommaren, men hon snabbade på och läste lite i förväg. Efter exjobbspresentationen väntar jobb och nya utmaningar.

– Framtidsutsikterna för de som läser Medicin och teknik är mycket goda. Vi ser studenter på andra, närliggande, utbildningsprogram som får jobb snabbt efter att de är klara med studierna, säger Ingrid Holmberg, studie- och karriärvägledare samt diplomerad coach på LTH.

Civilingenjörsprogrammet i medicin och teknik har 40 utbildningsplatser och är ett av de tre mest sökta utbildningsprogrammen på LTH.

– I uppstarten var det fantastiskt att kunna utnyttja det medicintekniska nätverk som finns i regionen för att skapa utbildningen. Eftersom programmet är litet är studenterna mycket angelägna om att påverka sin utbildning så att den blir så bra som möjligt. Vi har insett att BME-programmet vänder sig till nya studentgrupper som sannolikt annars inte skulle sökt sig till LTH och vi är speciellt glada för att könsfördelningen är jämn, säger Leif Sörnmo, professor vid Avdelningen för Biomedicinsk teknik och programledare vid Medicin och Teknik.

Fotnot: Läs en längre intervju med Rebecka Henrysson på LTH:s sidor för studentintervjuer.

Anders Frick


Det blev stora framgångar för LTH och Lunds universitet i Vetenskapsrådets senaste tilldelning av forskningsmedel. Totalt tilldelades Lund cirka 350 miljoner kronor under den kommande femårsperioden, av de totalt runt 2,7...[läs mer]


Ett EU-finansierat forskningsprojekt ska göra framtidens korvar, biffar och andra charkuteriprodukter hälsosammare. Forskare vid Lunds Tekniska Högskola, Sveriges lantbruksuniversitet och ytterligare fyra europeiska...[läs mer]


System som autonomt ska kunna fördela kapacitet och andra resurser som fysiskt befinner sig i det distribuerade molnet. Det är ett av sex beslutade projekt inom Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP. Projektet med autonoma...[läs mer]


I år arrangerades ”Certec informerar” för 25:e gången på LTH. Certec är Avdelningen för rehabiliteringsteknik inom Institutionen för designvetenskaper vid LTH och Certec informerar är ett årligt seminarium för alla som är...[läs mer]


I början av december arrangeras ett så kallat hackathon på Lunds Tekniska Högskola. Då samlas omkring 200 personer med intresse för design och programmering i Kårhuset för att under en helg ta fram lösningar som hjälper andra...[läs mer]


I måndags lanserade de tre matematiksnillena Jacob Ström, Kalle Åström, och Tomas Akenine-Möller en interaktiv lärobok i linjär algebra. Sedan lanseringen har omkring 40.000 personer gått in på sajten för att lära sig mer om allt...[läs mer]


Inför en fullsatt aula av förstaårsstudenter berättade journalisten och ingenjören Zanyar Adami på en gång underhållande och allvarligt om hur det var att, som uppvuxen i en flyktingfamilj, börja på KTH 1998. [läs mer]


Närheten till Lunds tekniska Högskola var en viktig faktor när IBM övervägde var bolagets nya utvecklingscentrum skulle etableras. Valet föll på Skåne och Malmö/Lund-regionen och här kommer minst 300 IT-ingenjörer att anställas...[läs mer]


Visar post 25 till 32 av totalt 35.

LTH-nytt nr 2 - 2015

Redaktör: Anders Frick

Arkiv

Om tidningen