lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kompissvettas på campus

2016-04-06

Annika Enander från Gerdahallen förevisade gymmets alla olika funktioner och hur man bäst kan använda dem.

Carolina Koronen, Malin Riddarström, Niklas Ingemansson och Jacob Karlsson från Teknologkåren provgymmar LTH:s nya utegym

Idag invigdes ett utegym på LTH, i parken mellan Kårhuset och IKDC. Syftet med gymmet är att skapa en ny samlingspunkt för studenterna i området.

Gymmet omfattar sex olika maskiner som är försedda med instruktioner i form av bilder och QR-koder.

Crosstrainern har dessutom ett USB-uttag där det går att koppla in och ladda mobilen. Laddningen fungerar dock bara när man tränar tillräckligt intensivt…

Belysning vid utegymmet ger möjlighet att vistas där en större del av dygnet. Underlaget är av asfaltgummi, vilket gör det möjligt att träna också på marken utan större problem.

– Gymmet kom till mycket tack vare att studenterna önskade det, säger John Erik Persson, biträdande regiondirektör på Akademiska hus och en av de som höll i invigningen.

Annika Enander från Gerdahallen förevisade gymmets alla olika funktioner och hur man bäst kan använda dem.

Fotnot: På bilderna syns Carolina Koronen, Malin Riddarström, Niklas Ingemansson och Jacob Karlsson från Teknologkåren som provgymmar för att LTH-nytt ska få bra bilder.

 

 

Anders Frick


Det kostar mellan 10 och 40 miljoner kronor per år att göra hela Lunds bussnät elektriskt och driva alla stadsbussar på el istället för på gas eller diesel. Det visar en studie från en forskargrupp vid Industriell elektroteknik...[läs mer]


Anne L'Huillier och Sara Snogerup Linse är ordförande i varsin Nobelkommitté vid Kungliga Vetenskapsakademien; Anne för fysik och Sara för kemi. Båda har länge arbetat vid LU/LTH och tillhör de få kvinnor som är eller har varit...[läs mer]


Under Open Hack – Coding for Humanity, som hölls i Malmö i helgen, samlades studenter, företag och intresserade individer för att genom öppen källkod ta fram lösningar som kan underlätta vid bland annat katastrofer och humanitära...[läs mer]


Biomarkörer hittar cancern i tid. Det är rubriken på den populärvetenskapliga artikel som utnämndes till höstens bästa text i kursen Communicating Science på LTH.[läs mer]


Fem snabba frågor till Yens Wahlgren, webbredaktör på LTH:s kansli som på fritiden författat boken ”Liftarens parlör till galaxen”. Den handlar om 101 utomjordiska språk och uppmärksammades nyligen ibland annat Kulturnyheterna på...[läs mer]


I framtiden blir kollektivtrafiken mer flexibel. Bussarna kommer inte att gå tomma och de kör passagerare dit passagerarna vill, snarare än till en hållplats dit ingen egentligen vill. Detta scenario kan bli framtiden tack vare...[läs mer]


Platsbaserade lokala nyheter blir alltmer efterfrågade. Därför har Lunds Tekniska Högskola låtit startupbolaget Hoodin ta fram LTH Now – en webblösning och mobilapp som ger senaste nytt kring vad som sker på LTH:s campus i Lund.[läs mer]


Öppet hus i Designvetenskapers 3D-printslaboratorium idag lockade många nyfikna. Här kunde besökarna visualisera sina idéer – och göra dem till fysiska produkter.[läs mer]


Visar post 17 till 24 av totalt 35.

LTH-nytt nr 2 - 2015