lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Exjobbspremiär i kampen mot cancer

2016-03-29

Rebecka Henrysson - första civilingenjören i medicin och teknik från Lunds Tekniska Högskola

Med hjälp av tredimensionella bilder kan läkare skapa sig en visuell bild av hur cancer breder ut sig i kroppen. Men vilken information i bilden är läkarna egentligen intresserade av och hur ska den informationen presenteras på bästa sätt? Det är några av de frågor som studenten Rebecka Henrysson undersökt i sitt examensarbete. Hon är den första någonsin som tar examen i civilingenjörsprogrammet i medicin och teknik vid Lunds Tekniska Högskola.

Rebecka Henrysson har gjort sitt examensarbete på företaget Sectra Imaging IT i Linköping. Där har hon tittat närmare på hur den så kallade PET/CT-tekniken används för cancerbehandling. PET/CT står för positronemissionstomografi/datortomografi och är bildgivande metoder som använder radioaktiva markörer respektive skiktröntgen. Med PET går det att få tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen i tumörer medan CT ger en anatomisk bild i tre dimensioner samt synliggör vissa organ och vävnader.

– Jag utförde en litteraturstudie och jämförde den med resultatet från intervjuer med vårdpersonal och svaren på ett frågeformulär som jag skickade till personer som jobbar med PET/CT och/eller cancerbehandling. Jag undersökte även vilka kvantitativa och semi-kvantitativa upptagsmått som finns och hur de används i hälsovården, säger Rebecka Henrysson.

Hon har studerat på LTH sedan hösten 2011 då civilingenjörsprogrammet i medicin och teknik drog igång. Egentligen skulle hon inte ha varit klar förrän till sommaren, men hon snabbade på och läste lite i förväg. Efter exjobbspresentationen väntar jobb och nya utmaningar.

– Framtidsutsikterna för de som läser Medicin och teknik är mycket goda. Vi ser studenter på andra, närliggande, utbildningsprogram som får jobb snabbt efter att de är klara med studierna, säger Ingrid Holmberg, studie- och karriärvägledare samt diplomerad coach på LTH.

Civilingenjörsprogrammet i medicin och teknik har 40 utbildningsplatser och är ett av de tre mest sökta utbildningsprogrammen på LTH.

– I uppstarten var det fantastiskt att kunna utnyttja det medicintekniska nätverk som finns i regionen för att skapa utbildningen. Eftersom programmet är litet är studenterna mycket angelägna om att påverka sin utbildning så att den blir så bra som möjligt. Vi har insett att BME-programmet vänder sig till nya studentgrupper som sannolikt annars inte skulle sökt sig till LTH och vi är speciellt glada för att könsfördelningen är jämn, säger Leif Sörnmo, professor vid Avdelningen för Biomedicinsk teknik och programledare vid Medicin och Teknik.

Fotnot: Läs en längre intervju med Rebecka Henrysson på LTH:s sidor för studentintervjuer.

Anders Frick


Det kostar mellan 10 och 40 miljoner kronor per år att göra hela Lunds bussnät elektriskt och driva alla stadsbussar på el istället för på gas eller diesel. Det visar en studie från en forskargrupp vid Industriell elektroteknik...[läs mer]


Anne L'Huillier och Sara Snogerup Linse är ordförande i varsin Nobelkommitté vid Kungliga Vetenskapsakademien; Anne för fysik och Sara för kemi. Båda har länge arbetat vid LU/LTH och tillhör de få kvinnor som är eller har varit...[läs mer]


Under Open Hack – Coding for Humanity, som hölls i Malmö i helgen, samlades studenter, företag och intresserade individer för att genom öppen källkod ta fram lösningar som kan underlätta vid bland annat katastrofer och humanitära...[läs mer]


Biomarkörer hittar cancern i tid. Det är rubriken på den populärvetenskapliga artikel som utnämndes till höstens bästa text i kursen Communicating Science på LTH.[läs mer]


Fem snabba frågor till Yens Wahlgren, webbredaktör på LTH:s kansli som på fritiden författat boken ”Liftarens parlör till galaxen”. Den handlar om 101 utomjordiska språk och uppmärksammades nyligen ibland annat Kulturnyheterna på...[läs mer]


I framtiden blir kollektivtrafiken mer flexibel. Bussarna kommer inte att gå tomma och de kör passagerare dit passagerarna vill, snarare än till en hållplats dit ingen egentligen vill. Detta scenario kan bli framtiden tack vare...[läs mer]


Platsbaserade lokala nyheter blir alltmer efterfrågade. Därför har Lunds Tekniska Högskola låtit startupbolaget Hoodin ta fram LTH Now – en webblösning och mobilapp som ger senaste nytt kring vad som sker på LTH:s campus i Lund.[läs mer]


Öppet hus i Designvetenskapers 3D-printslaboratorium idag lockade många nyfikna. Här kunde besökarna visualisera sina idéer – och göra dem till fysiska produkter.[läs mer]


Visar post 17 till 24 av totalt 35.

LTH-nytt nr 2 - 2015