lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Exjobbspremiär i kampen mot cancer

2016-03-29

Rebecka Henrysson - första civilingenjören i medicin och teknik från Lunds Tekniska Högskola

Med hjälp av tredimensionella bilder kan läkare skapa sig en visuell bild av hur cancer breder ut sig i kroppen. Men vilken information i bilden är läkarna egentligen intresserade av och hur ska den informationen presenteras på bästa sätt? Det är några av de frågor som studenten Rebecka Henrysson undersökt i sitt examensarbete. Hon är den första någonsin som tar examen i civilingenjörsprogrammet i medicin och teknik vid Lunds Tekniska Högskola.

Rebecka Henrysson har gjort sitt examensarbete på företaget Sectra Imaging IT i Linköping. Där har hon tittat närmare på hur den så kallade PET/CT-tekniken används för cancerbehandling. PET/CT står för positronemissionstomografi/datortomografi och är bildgivande metoder som använder radioaktiva markörer respektive skiktröntgen. Med PET går det att få tredimensionella bilder av exempelvis ämnesomsättningen i tumörer medan CT ger en anatomisk bild i tre dimensioner samt synliggör vissa organ och vävnader.

– Jag utförde en litteraturstudie och jämförde den med resultatet från intervjuer med vårdpersonal och svaren på ett frågeformulär som jag skickade till personer som jobbar med PET/CT och/eller cancerbehandling. Jag undersökte även vilka kvantitativa och semi-kvantitativa upptagsmått som finns och hur de används i hälsovården, säger Rebecka Henrysson.

Hon har studerat på LTH sedan hösten 2011 då civilingenjörsprogrammet i medicin och teknik drog igång. Egentligen skulle hon inte ha varit klar förrän till sommaren, men hon snabbade på och läste lite i förväg. Efter exjobbspresentationen väntar jobb och nya utmaningar.

– Framtidsutsikterna för de som läser Medicin och teknik är mycket goda. Vi ser studenter på andra, närliggande, utbildningsprogram som får jobb snabbt efter att de är klara med studierna, säger Ingrid Holmberg, studie- och karriärvägledare samt diplomerad coach på LTH.

Civilingenjörsprogrammet i medicin och teknik har 40 utbildningsplatser och är ett av de tre mest sökta utbildningsprogrammen på LTH.

– I uppstarten var det fantastiskt att kunna utnyttja det medicintekniska nätverk som finns i regionen för att skapa utbildningen. Eftersom programmet är litet är studenterna mycket angelägna om att påverka sin utbildning så att den blir så bra som möjligt. Vi har insett att BME-programmet vänder sig till nya studentgrupper som sannolikt annars inte skulle sökt sig till LTH och vi är speciellt glada för att könsfördelningen är jämn, säger Leif Sörnmo, professor vid Avdelningen för Biomedicinsk teknik och programledare vid Medicin och Teknik.

Fotnot: Läs en längre intervju med Rebecka Henrysson på LTH:s sidor för studentintervjuer.

Anders Frick


Bättre upplösning på radarbilder och snabbare dataöverföringshastigheter inom 5G-telefoni. Det är några av resultaten som ett nytt forskningsprojekt ska åstadkomma. Projektet går under namnet INSIGHT, är finansierat av EU:s...[läs mer]


Internet of Things, 5G och virtuell verklighet. Det var årets fokus på mobilmässan i Barcelona. Ericsson, Huawei och andra telekombolag var dock ense – många utmaningar återstår och mer forskning inom mobilområdet behövs.[läs mer]


Nu ska sjukvården få bättre koll på hur patienter rör sig efter att de kommit till akutmottagningen. Ett nytt forskningsprojekt vid forskningsinstitutet MAPCI på LTH och Lunds universitet ska mäta patientflödet mellan...[läs mer]


Sanne Bengtsson läste InfoCom med Kinainriktning på Lunds Tekniska Högskola under åren 2008-2013. Idag arbetar hon som interaktionsdesigner och utvecklare av användargränssnitt på mobilteknikföretaget Tactel i Malmö. [läs mer]


På Lunds universitets campusområde i Helsingborg pågår mycket mer än utbildning och forskning. Det är också en brännande plats för entreprenörer och startups. Mindpark är ett internationellt ”co-working space” där 89 företag...[läs mer]


KRÖNIKA: Digitaliseringen är den största samhällsförändringen sedan bilismens intåg i början av 1900-talet. Digitaliseringen har fått konsekvenser för kommunikation och transporter, för bibliotek och skolor, den utmanar...[läs mer]


REKTORS SPALT I LTH-NYTT: Tidigare i höstas invigdes de nya bryggorna vid sjön Sjön och jag måste säga att det har blivit oerhört fint. Tillsammans med Helsingkronas nya hus känns det som om LTH:s campus har fått en ordentlig...[läs mer]


Borta är tiden då det krävdes experter för att programmera robotar. Tack vare forskning på Lunds Tekniska Högskola kan robotar numera läras upp genom att helt enkelt visa dem vad som ska göras. Detta har bland annat resulterat i...[läs mer]


Visar post 9 till 16 av totalt 35.

LTH-nytt nr 2 - 2015