lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Trevligt om otrevligheter

2015-11-26

Biomarkörer hittar cancern i tid. Det är rubriken på den populärvetenskapliga artikel som utnämndes till höstens bästa text i kursen Communicating Science på LTH.

Att kommunicera vetenskap är inte alltid så lätt. Det får ett 20-tal LTH-doktorander - och lärare - varje termin erfara i en kurs som handlar om kommunikation i vetenskapliga sammanhang.

Kursen omfattar allt från presentationsteknik till retorik och avslutas med ett skriftligt uppdrag: Skriv en populärvetenskaplig artikel som intresserar en bred publik.

Höstens främsta text handlar om hur en forskargrupp i Lund arbetar med att ta fram ett enkelt test som kräver mindre än en droppe blod för att hitta cancer. Det görs genom att man studerar biomarkörer som bildar ett molekylärt fingeravtryck och jämför med blodprov från friska människor.

Texten är skriven av Mattias Brofelth vid Institutionen för Immunteknologi. Vinnarmotiveringen lyder kort och gott:

”Skribenten leder jakten på otrevligheter på ett trevligt sätt.”

I juryn för kursen sitter Stefan Theander, bitr. verksamhetschef vid Studieförbundet Vuxenskolan i Helsingborg, samt Anders Frick, chefredaktör för LTH-nytt.

Läs mer:

Hela vinnartexten i PDF-format

Nytt test för att tidigt upptäcka bukspottkörtelcancer

Kursinformation om Communicating Science

Så här skriver du en populärvetenskaplig sammanfattning 


Istället för bredbar choklad kan framtidens konsumenter komma att breda en bönbaserad pasta på sina smörgåsar. Detta tack vare några studenter i livsmedelsteknik vid Lunds Tekniska Högskola, som nyligen tagit fram en bönpasta med...[läs mer]


Med hjälp av smarta algoritmer och en ny mobilapp har startupbolaget Katam tagit fram en digital lösning på hur man mäter volymen skog. Nyligen fick bolaget en halv miljon kronor från Vinnova inom ramen för utlysningen...[läs mer]


Idag invigdes ett utegym på LTH, i parken mellan Kårhuset och IKDC. Syftet med gymmet är att skapa en ny samlingspunkt för studenterna i området. [läs mer]


Med hjälp av tredimensionella bilder kan läkare skapa sig en visuell bild av hur cancer breder ut sig i kroppen. Men vilken information i bilden är läkarna egentligen intresserade av och hur ska den informationen presenteras på...[läs mer]


E-handel med matvaror skulle kunna förändra våra resvanor och minska koldioxidutsläppen. Men vinsten kan ätas upp på andra håll. Nu ska forskare på LTH ta ett större grepp kring hur matinköp på nätet påverkar våra resvanor, och...[läs mer]


Nu kraftsamlar Lunds universitet och LTH för att realisera ProNano – en pilotproduktionsanläggning för nanoteknikprototyper. Universitetet har tillsammans med Region Skåne och RISE, statens ägarbolag för...[läs mer]


LTH:s avknoppningsbolag Acconeer gick igår vidare från regionfinalen i 33-listan, en lista över lovande startupbolag, i regi av tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden.[läs mer]


”Att dela verktyg för mjukvaruutveckling möjliggör öppen innovation och snabbare uppgraderingar samtidigt som det frigör resurser – men kräver investeringar i den öppna communityn”. Ja, så lyder hela artikeln som LTH:s Per...[läs mer]


Visar post 1 till 8 av totalt 35.
<< Första < Föregående 1-8 9-16 17-24 25-32 33-35 Nästa > Sista >>

LTH-nytt nr 2 - 2015