lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Så kan Lunds bussnät elektrifieras

2015-12-10

– Samhället står inför en både snar och omfattande övergång till eldrivna landtransporter. Detta är tydligt i de flesta transportslag. Snart kommer vi även att se hur stadsdistribution, regional kollektivtrafik och godstrafik följer efter, säger Mats Alaküla, professor vid Industriell Elektroteknik och Automation på LTH och elfordonsexpert vid Volvo AB. Foto: Anders Frick

Sedan i somras finns en elbusslinje i Göteborg, mellan Chalmers två campusområden. Ett tag fanns en av hållplatserna inne i ett bibliotek, där folk kunde sitta och läsa samtidigt som bussen körde in och ut. Foto: ElectriCity Göteborg

Det kostar mellan 10 och 40 miljoner kronor per år att göra hela Lunds bussnät elektriskt och driva alla stadsbussar på el istället för på gas eller diesel. Det visar en studie från en forskargrupp vid Industriell elektroteknik och automation (IEA) på LTH under ledning av Mats Alaküla och Lars Lindgren.

Hur framtidens pendling mellan Lund Science Village och de centrala delarna av Lund ska se ut är ett ständigt aktuellt ämne i Lundadebatten. Nu har en forskningsgrupp gjort en studie av möjligheten att ersätta nuvarande gasbussar med helt elektriska bussar i Lunds stadstrafik. Utgångspunkten är att alla stadsbussar byts och att tidtabellerna förblir oförändrade på samtliga linjer.

Den stora utmaningen med eldriven busstrafik är elförsörjningen. För att bussen ska klara en hel dags körning behövs mellan två och tre ton batterier som med sin höga vikt konkurrerar ut en del passagerarplatser. Om bussen i stället kan laddas vid lämpliga tillfällen under dagen kan mindre batterier användas.

– Just laddningstekniken utvecklas mycket snabbt nu, och i studien ingår flera olika koncept för bussladddning, säger Mats Alaküla, som både är professor vid IEA och anställd som Volvokoncernens elfordonsexpert i Göteborg.

Ett sådant koncept är laddning vid utvalda hållplatser – särskilt ändhållplatser – där bussen kopplas in för laddning med en effekt på 100-200 kW. Denna form av laddning kan kompletteras med laddning i rörelse från ”elektriska vägar”, genom så kallad slide-in-laddning som även den laddar med upp till 200 kW. Sådan teknik används sedan ett drygt decennium för spårvagnar på många håll i världen, men kommer snart även att kunna användas med bussar.

Flera slide-in-tekniker kommer att demonstreras publikt under de kommande två åren och forskargruppen vid IEA arbetar även med sådan elvägsutveckling.

– Vår slutsats är att det helelektriska alternativet kan kosta allt mellan hälften och det dubbla jämfört med naturgaslösningen, säger Mats Alaküla.

Kostnaden beror på vilken utformning som väljs, men enligt Mats Alaküla så hamnar de flesta lösningar ganska nära kostnaderna för dagens bussar.

– Med tanke på den snabba utvecklingen kring batterier och elektrisk drivteknik är ett helelektriskt alternativ mycket attraktivt. Att bussarna dessutom är tysta och utsläppsfria gör inte saken sämre. När tekniken är på plats medger den att även andra stadsfordon såsom sophämtningsfordon och distributionslastbilar kan laddas på samma sätt och därmed också blir tysta och emissionsfria, säger han.

 

FAKTA:

  • Studien simulerar en fullständig omställning av Lunds stadsbussar till eldrift
  • Den initiala investeringskostnaden varierar mellan 46 och 307 miljoner kronor, beroende på vilket system som väljs
  • De årliga kostnaderna för eldrift av stadsbussarna i Lund ligger inom intervallet 10 till 40 miljoner kronor, beroende på vilken lösning som väljs
  • Kostnaden för dagens bussar ligger på 14-18 miljoner kronor, beroende på hur fördelningen mellan biogasbussar och dieselbussar ser ut.

Hela rapporten finns här: http://lup.lub.lu.se/record/5470329

Fotnot: Detta är en artikel ur senaste numret av LTH-nytt. Läs gärna hela tidningen på lth.se/lthnytt


Istället för bredbar choklad kan framtidens konsumenter komma att breda en bönbaserad pasta på sina smörgåsar. Detta tack vare några studenter i livsmedelsteknik vid Lunds Tekniska Högskola, som nyligen tagit fram en bönpasta med...[läs mer]


Med hjälp av smarta algoritmer och en ny mobilapp har startupbolaget Katam tagit fram en digital lösning på hur man mäter volymen skog. Nyligen fick bolaget en halv miljon kronor från Vinnova inom ramen för utlysningen...[läs mer]


Idag invigdes ett utegym på LTH, i parken mellan Kårhuset och IKDC. Syftet med gymmet är att skapa en ny samlingspunkt för studenterna i området. [läs mer]


Med hjälp av tredimensionella bilder kan läkare skapa sig en visuell bild av hur cancer breder ut sig i kroppen. Men vilken information i bilden är läkarna egentligen intresserade av och hur ska den informationen presenteras på...[läs mer]


E-handel med matvaror skulle kunna förändra våra resvanor och minska koldioxidutsläppen. Men vinsten kan ätas upp på andra håll. Nu ska forskare på LTH ta ett större grepp kring hur matinköp på nätet påverkar våra resvanor, och...[läs mer]


Nu kraftsamlar Lunds universitet och LTH för att realisera ProNano – en pilotproduktionsanläggning för nanoteknikprototyper. Universitetet har tillsammans med Region Skåne och RISE, statens ägarbolag för...[läs mer]


LTH:s avknoppningsbolag Acconeer gick igår vidare från regionfinalen i 33-listan, en lista över lovande startupbolag, i regi av tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden.[läs mer]


”Att dela verktyg för mjukvaruutveckling möjliggör öppen innovation och snabbare uppgraderingar samtidigt som det frigör resurser – men kräver investeringar i den öppna communityn”. Ja, så lyder hela artikeln som LTH:s Per...[läs mer]


Visar post 1 till 8 av totalt 35.
<< Första < Föregående 1-8 9-16 17-24 25-32 33-35 Nästa > Sista >>

LTH-nytt nr 2 - 2015