lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Autonoma moln - starten för WASP

2015-11-02

Karl-Erik Årzén, projektledare på LTH

System som autonomt ska kunna fördela kapacitet och andra resurser som fysiskt befinner sig i det distribuerade molnet. Det är ett av sex beslutade projekt inom Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP. Projektet med autonoma moln koordineras av professor Karl-Erik Årzén vid LTH, som nu söker nya doktorander.

– Vi hoppas att komma fram till molnlösningar med kortare fördröjningar och bättre garantier, säger Karl-Erik Årzén, som är professor i reglerteknik.

Wallenberg Autonomous Systems Program är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin med en budget på 1,8 miljarder kronor fram till 2025. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 1,3 miljarder kronor och deltagande universiteten, Chalmers, KTH, Lunds, Umeå och Linköpings universitet, bidrar tillsammans med industrin med ytterligare 500 miljoner.

– Det övergripande målet är att skapa en plattform för grundläggande forskning och forskarutbildning som kan samverka med ledande svenska företag inom viktiga områden som autonomi och avancerad mjukvara. Med detta mål för ögonen har några av Sveriges ledande forskare nu samlats kring sex viktiga utmaningar, säger Lars Nielsen, professor vid Linköpings universitet och programdirektör för WASP. 

De sex forskningsprojekten utgör starten för tioåriga forskningsprogrammet WASP.  Varje projekt har en finansiering på mellan 3 och 6 miljoner kronor per år. I projekten ingår forskare från minst två och oftast tre universitet. Till det kommer inte mindre än 26 doktorander eller postdoktorer, där rekrytering nu pågår, och så småningom även industridoktorander. Forskare från LTH ingår i alla sex projekt.

Här är projekten:

Automatiska transportsystem

Autonoma moln

Interaktion och kommunikation med autonoma agenter

Datadriven utveckling av autonoma system av system.

Lokalisering och skalbarhet i autonoma system

Interaktion, perception, lärande och verifikation i interaktiva autonoma system


Istället för bredbar choklad kan framtidens konsumenter komma att breda en bönbaserad pasta på sina smörgåsar. Detta tack vare några studenter i livsmedelsteknik vid Lunds Tekniska Högskola, som nyligen tagit fram en bönpasta med...[läs mer]


Med hjälp av smarta algoritmer och en ny mobilapp har startupbolaget Katam tagit fram en digital lösning på hur man mäter volymen skog. Nyligen fick bolaget en halv miljon kronor från Vinnova inom ramen för utlysningen...[läs mer]


Idag invigdes ett utegym på LTH, i parken mellan Kårhuset och IKDC. Syftet med gymmet är att skapa en ny samlingspunkt för studenterna i området. [läs mer]


Med hjälp av tredimensionella bilder kan läkare skapa sig en visuell bild av hur cancer breder ut sig i kroppen. Men vilken information i bilden är läkarna egentligen intresserade av och hur ska den informationen presenteras på...[läs mer]


E-handel med matvaror skulle kunna förändra våra resvanor och minska koldioxidutsläppen. Men vinsten kan ätas upp på andra håll. Nu ska forskare på LTH ta ett större grepp kring hur matinköp på nätet påverkar våra resvanor, och...[läs mer]


Nu kraftsamlar Lunds universitet och LTH för att realisera ProNano – en pilotproduktionsanläggning för nanoteknikprototyper. Universitetet har tillsammans med Region Skåne och RISE, statens ägarbolag för...[läs mer]


LTH:s avknoppningsbolag Acconeer gick igår vidare från regionfinalen i 33-listan, en lista över lovande startupbolag, i regi av tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden.[läs mer]


”Att dela verktyg för mjukvaruutveckling möjliggör öppen innovation och snabbare uppgraderingar samtidigt som det frigör resurser – men kräver investeringar i den öppna communityn”. Ja, så lyder hela artikeln som LTH:s Per...[läs mer]


Visar post 1 till 8 av totalt 35.
<< Första < Föregående 1-8 9-16 17-24 25-32 33-35 Nästa > Sista >>

LTH-nytt nr 2 - 2015