lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Drivkrafter för den medicinska tekniken är att kunna detektera allvarliga sjukdomar tidigare, och att bota dem med så små ingrepp som möjligt. Vidare är det nödvändigt att utveckla tekniker för att kunna effektivisera en sjukvård som hotas av överbelastning på grund av en alltmer åldrande befolkning.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt ämne som förutsätter samarbete mellan de som kan teknik, och de som kan formulera kliniska och medicinska frågeställningar. Vi har samlat de grupper på LTH som arbetar med medicinteknik i denna portal – ett nätverk vi kallar LABIB: Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering.

Aktuellt

2018-04-26

Dissertation: Hamid Behjat - Domain-Informed signal processing with application to analysis of human brain functional MRI data

On Thursday 26th of April, Hamid Behjat will defend his dissertation: Domain-Informed signal processing with application to analysis of human brain functional MRI data.  The defence

[...]

2018-03-23

Dissertation: Klara Petersson - Clinical applications of acoustophoresis in blood based diagnostics

On the 23d of March Klara Petersson will present her thesis named: "Clinical applications of acoustophoresis in

[...]

2018-02-16

Thesis seminar: Characterization of femoral anatomy in pediatric patients

On the 16th of February, Hannicka Sahlstedt will present her Master's thesis titled: "Characterization of normal

[...]

2018-02-09

Thesis seminar: Measuring mobility fo knee joints in children with cerebral palsy

On the 9th of february, Nadia Wåhlin and Louise Wrange will present their Master's thesis titled: "Development of

[...]