lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Drivkrafter för den medicinska tekniken är att kunna detektera allvarliga sjukdomar tidigare, och att bota dem med så små ingrepp som möjligt. Vidare är det nödvändigt att utveckla tekniker för att kunna effektivisera en sjukvård som hotas av överbelastning på grund av en alltmer åldrande befolkning.

Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt ämne som förutsätter samarbete mellan de som kan teknik, och de som kan formulera kliniska och medicinska frågeställningar. Vi har samlat de grupper på LTH som arbetar med medicinteknik i denna portal – ett nätverk vi kallar LABIB: Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering.

Aktuellt

2018-09-20

Thesis seminar: A camera with a nose

Rasmus Björklund and Eric Kuan will present their Masters´ Thesis titled ”A camera with a nose” on Thursday September 20 at 13.15 in room E:1123 (Next to LED-café in the E-building).

[...]

2018-09-17

Thesis seminar: Nano-imaging of mineralization in developing long bones

Isabella Silva Barreto will present her MSc thesis on Monday 17/9 at 10.15 in E:1123, showing very exciting data

[...]

2018-09-11

Seminar: Internship at AcouSort

On Monday 11th of September at 13 - 15 in the BME seminar room E:1328, Axel Broman will hold a seminar titled:

[...]

2018-08-28

Thesis seminar: Modeling of the immune response during virus infection of the human respiratory tract

On Tuesday the 28th of August, Mikaela Giegold will present her master thesis project entitled

[...]