lu.se

Kompetenscentrum Förbränningsprocesser (KCFP)

Kompetenscentrum Förbränningsprocesser (KCFP) vid Lunds Tekniska Högskola kommer tillsammans med kompetenscentrum vid Chalmers och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm att utgöra basen för en fortsatt åttaårig satsning syftande till effektivisering inom förbränningsmotorområdet. KCFP kommer att fokusera på förbränningsprocesser som ligger mellan ”konventionell” HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition) och de klassiska otto- och dieselprocesserna. Partially Premixed Combustion (PPC) med lagom förblandad förbränning är ett mycket lovande koncept som KCFP satsar på.

Användarinloggning

Inloggning krävs för att komma åt konfidentiell information.
Logga in

Nyheter

plugin.tt_news ERROR:
No singlePid defined
Sidansvarig:

På agendan