Hoppa till huvudinnehåll

Seminarieserie med gäster

Under första året ligger betoningen på kunskap om Lunds universitet och LTH, olika karriärvägar som forskare och lärare, samarbete, kommunikation och ledarskap. Det är upplagt som uppföljande seminarier med olika teman en gång i månaden med inspirerande gäster samt ett inledande och avslutande tvådagarsinternat. Upplägget gör att deltagarna kan utöka sina nätverk och utveckla sina individuella planer för en akademisk karriär. Hur dessa planer än ser ut kommer det första året av LTH Career Academy att ett stort stöd till deltagare i deras personliga och professionella utveckling.

Ger unika fördelar

Första året av LTH Career Academy ger och stimulerar till:

  • Skapande av kreativt nätverk för akademisk utveckling, uppmuntran och socialt utbyte
  • Förståelse för karriärvägar
  • Förbättrad karriärutveckling
  • Utvecklade pedagogiska färdigheter
  • Utvecklad ledarskapsförmåga
  • Meritering för befordran till universitetslektor
  • Utvecklad förmåga att själv bedöma sina kompetens och skicklighet

Preliminärt schema

Tid

Ämne

 

Plats

3–4 okt 2022

Kick-off, två dagar

Presentationer av deltagare och programmet, populärvetenskapliga föredrag

Villa Thalassa

27 okt 2022

Rollen som forskare

Forskningskvalitet, forskningsfinansiering, meritförteckning, bedömning av ansökningar

Lund, Elite Hotell Ideon

17 nov 2022

Rollen som lärare

Högskoleförordningen och högskolelagen, kursansvar, LTH:s kursutvärderingssystem (CEQ), pedagogisk utbildning, LTH:s årscykel

Lund, Elite Hotell Ideon

8 dec 2022

Universitetet i samhället

Samverkan och innovation

Lund, Elite Hotell Ideon

16-17 jan 2023

Ledarskap, två dagar

Verksamhetsledning, rekrytering, gruppdynamik, konflikthantering

The Lodge

16 feb 2023

Mitt LU och LTH

LU som organisation. Vem gör vad, var kan jag få hjälp, anställningsregler, förväntningar på biträdande universitetslektor. Möt LTHs ledare.

Lund, Elite Hotell Ideon

16 mars 2023

Andra miljöer

Svenska systemet i ett europeiskt sammanhang, strategier och förväntningar, karriärvägar.

Lund, Elite Hotell Ideon

18 april 2023

Etik och akademisk hederlighet

Regler och riktlinjer, etisk bedömning, ansvar inom en grupp, att etablera ett etiskt förhållningssätt, disciplinnämnder, akademisk frihet

Lund, Elite Hotell Ideon

22-23 maj 2023

Slutet av början, två dagar

Inspiration, gruppreflektion, start av mentorsprogrammet, planera inför framtiden

Mossbylund

 

   

Ansökan

LTH Career Academy ges på engelska och kan sökas av alla biträdande universitetslektorer (eller motsvarande) inom samtliga ämnesområden på LTH. Vid stort intresse kommer nytillträdda BULar att prioriteras.

Ansökan skickas till hanna.isaksson@bme.lth.se. Den ska innehålla en meritförteckning på två sidor och ett följebrev på 300 ord som beskriver varför du vill delta i programmet. Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2022. För ytterligare information eller frågor går det bra att kontakta LTH Career Academy.

Krav på deltagande

För att få intyg på genomförd utbildning krävs aktivt deltagande som uppgår till 80%. Förutom vid de inledande, mitten och avslutande internaten förväntas deltagarna medverka i de månatliga seminarierna (8.30–16.30 per gång).