Seminarieserie med gäster

Under första året ligger betoningen på kunskap om Lunds universitet och LTH, olika karriärvägar som forskare och lärare, samarbete, kommunikation och ledarskap. Det är upplagt som uppföljande seminarier med olika teman en gång i månaden med inspirerande gäster samt ett inledande och avslutande tvådagarsinternat. Upplägget gör att deltagarna kan utöka sina nätverk och utveckla sina individuella planer för en akademisk karriär. Hur dessa planer än ser ut kommer det första året av LTH Career Academy att ett stort stöd till deltagare i deras personliga och professionella utveckling.

Ger unika fördelar

Första året av LTH Career Academy ger och stimulerar till:

  • Skapande av kreativt nätverk för akademisk utveckling, uppmuntran och socialt utbyte
  • Förståelse för karriärvägar
  • Förbättrad karriärutveckling
  • Utvecklade pedagogiska färdigheter
  • Utvecklad ledarskapsförmåga
  • Meritering för befordran till universitetslektor
  • Utvecklad förmåga att själv bedöma sina kompetens och skicklighet

Preliminärt schema

Tid

Ämne

 

Plats

10–11 april 2019

Inledning, två dagar

Presentationer av deltagare och programmet, populärvetenskapliga föredrag

Järavallen, utanför Lund

16 maj 2019

Mitt LU

LU som organisation. Vem gör vad, var kan jag få hjälp, karriärvägar, anställningsregler, förväntningar på tjänsten som biträdande universitetslektor m m

LTH Kårhus, Hollywood

13 juni 2019

Rollen som forskare

Forskningskvalitet, forskningsfinansiering (nationell och EU), meritförteckning, bedömning av ansökningar

LTH Kårhus, Hollywood

12 sep 2019

Rollen som lärare

Högskoleförordningen och högskolelagen, kursansvar, LTH:s kursutvärderingssystem (CEQ), pedagogisk utbildning, LTH:s årscykel

Lund, Pufendorf

10 okt 2019

Ledarskap 1 – att bygga upp en grupp

Verksamhetsledning, rekrytering, olika personlighetstyper

Lund, Pufendorf

14 nov 2019

Ledarskap 2 – konflikthantering

Konflikthantering, svåra samtal, psykosocial arbetsmiljö, stresshantering

Lund, Pufendorf

5 dec 2019

Andra miljöer

DTU – det danska systemet i jämförelse med det svenska, strategier och förväntningar, karriärvägar. Skuggning av en forskare inom ditt område på DTU

Köpenhamn, DTU

16 jan 2020

Etik och akademisk hederlighet

Regler och riktlinjer, etisk bedömning, ansvar inom en grupp, att etablera ett etiskt förhållningssätt, disciplinnämnder, akademisk frihet

Lund, Pufendorf

13 feb 2020

Universitetet i samhället, mitt LTH

Samverkan med och integrering i samhället, innovation. Möten med chefer på LTH.

Lund, Pufendorf

11–12 mars 2020

Kommunikation, reflektion

Avslutning år 1, två dagar

Medieträning, gruppreflektion, start av mentorsprogrammet, planera inför framtiden

Utanför Lund, lokal anges senare

Ansökan

LTH Career Academy ges på engelska och kan sökas av alla biträdande universitetslektorer (eller motsvarande) inom samtliga ämnesområden på LTH. Vid stort intresse kommer nytillträdda BULar att prioriteras.

Ansökan skickas till daniel.hellstrom@plog.lth.se. Den ska innehålla en meritförteckning på två sidor och ett följebrev på 300 ord som beskriver varför du vill delta i programmet. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2019. För ytterligare information eller frågor går det bra att kontakta LTH Career Academy.

Krav på deltagande

För att få intyg på genomförd utbildning krävs aktivt deltagande som uppgår till 80%. Förutom vid de inledande och avslutande internaten förväntas deltagarna medverka i de månatliga seminarierna (8.30–15.30 per gång).