Skip to main content

Mentorsprogram

Den andra delen av LTH Career Academy är ett mentorskapsprogram. Syftet är lika enkelt som självklart: att skapa ett forum för ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet mellan en mer erfaren kollega (mentorn) och den mindre erfarna kollega (adepten) som deltar i LTH Career Academy. Med andra ord handlar mentorskap om ett möte där adepten och mentorn delar sina erfarenheter genom att diskutera och analyserar dem för att kunna se dem ur nya infallsvinklar. Mentorskapsprogrammet kommer att bredda kontaktnätverket för deltagarna och samtidigt förena tidigare erfarenheter med nya idéer. Att aktivt delta i mentorskapsprogrammet, stödjer inte bara deltagarnas karriärutveckling, utan också deras personliga utveckling och lärande.

Mentorer och adepter förväntas träffas ungefär en gång i månaden under ett läsår, totalt 8 till 10 gånger. I början är det bättre att träffas lite oftare för att lära känna varandra och starta upp en fruktbar dialog. Kontakta oss för en mer detaljerad beskrivning och instruktioner för både adepter och mentorer.