lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

kursbeskrivning

Miljöledning och hållbarhetsredovisning (TFRN90), 7.5 hp

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

130 hp, varav minst 6 hp tvärvetenskapliga studier i miljövetenskap/hållbar utveckling.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2017
  • Kvartsfart
  • Kursperiod 2017-08-28 - 2018-01-12
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

  • Anmälan senast 2017-04-18

Tillbaka till kurslistan