lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

kursbeskrivning

Avfallshantering och resurshushållning (TFRG40), 15 hp

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Grundläggande samt tvärvetenskaplig kurs i miljövård/miljövetenskap om 6 hp eller kvalificerande yrkesverksamhet.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2017
  • Halvfart
  • Kursperiod 2017-08-30 - 2018-01-12
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

  • Anmälan senast 2017-04-18

Tillbaka till kurslistan