lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer

Kontakta oss för samarbeten

Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vi studerar och arbetar även med de aspekter som påverkar implementering av en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. 

Vidare stödjs LUBIRC av Lunds Universitet som ett tematiskt samverkansinitiativ med syftet att även stärka samverkan inom universitet samt att etablera Lunds Universitet som Nordens ledande forskningsaktör, självklara samarbetspartner och remissinstans för de som vill utveckla och verka för en cirkulär och biobaserad ekonomi.  

What jobs will there be in the Bioeconomy?

LUBIRC day  - October 25th


We welcome all Ph D students and post docs and other interested working in the field related to the Bioeconomy. During this day we will reflect on how Bioeconomy may affect the need for new competence in the job market in the future.
How do actors in the industry and society think about these questions? Come and listen to:

Johanna Mossberg, RISE Bioeconomy, Göteborg)
Maria Andersson, CEO, Enza Biotech, Lund
Lars Palm, Strategic Aliance Manager, TetraPak, Lund
Mikael Hannus, Vice president Innovation and R&D, Stora Enso

As always, a LUBIRC meeting is also a chance to get updated on current research and for this reason...


We encourage all participants to prepare a 5-10 minute "selling" presentation about your research and also to bring a poster from your own research work.

The event will take place between 10.00 - 15.30 hours at Park Inn by Radisson in Lund.

Last date for registration is 18th of October. We have a limited number of places and will fill places according to registration date.

Program may be downloaded here

Registration

 

Om du vill veta mer om

de begrepp som används när man talar om bioraffinaderier, industriell bioteknik, biobränsle och bioekonomi är du välkommen att läsa mer på Bioraffinaderiportalens hemsida.