lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lön och förmåner

Löner

Löner vid Lunds universitet

På LU:s centrala medarbetarwebb hittar du information som rör löner:

Lönesättning av doktorander vid LTH

Här hittar du information om löner för doktorander vid LTH, inkl. doktorandavtal och etapplyft.

Förmåner

På LU:s centrala medarbetarwebb hittar du information om vilka förmåner som universitetets anställda har, som t.ex. ersättning för sjukvård och läkemedel, friskvård och semester.

Kontakta din närmsta chef eller personalsamordnare om du frågor kring vad som gäller för just dig.