lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Arbetstid, ledighet & semester

Arbetstid och klämdagar

Som anställd vid LTH täcks du av Lunds universitets centrala avtal för arbetstid.

På LU:s anställdasidor kan du läsa om flextidsavtalet, och övriga arbetstidsavtal som gäller för dig som jobbar som lärare, eller inom lokalvården. Där kan du även ladda ner din flextidsrapport, få information om avstämning av arbetstiden samt lediga dagar, klämdagar och dagar med förkortad arbetstid.

Semester

Alla anställda har rätt att ta ut betald semester varje år. Hur många semesterdagar du får beror på din ålder, men är minst 28 dagar per helår du jobbar. Din semester har du rätt till så fort du börjar din anställning, men börjar du mitt i kalenderåret får du enbart ut så många dagar som du kommer hinna arbeta in tills årets slut.

Ledighet & sjukfrånvaro

Ibland behöver du kanske vara borta från jobbet utöver dina normala semesterdagar, t.ex. vid läkarbesök, sjukdom eller dödsfall, eller föräldraledighet.