Kursbeskrivning

Riskhantering i byggtekniska tillämpningar (TFRP35), 7.5 hp

I denna kurs fås en förståelse för de risker och osäkerheter som finns i olika byggtekniska system, samt kunskaper om olika metoder som kan användas för att ta hänsyn till dessa osäkerheter i beslut gällande planering och projektering av byggnader och infrastruktur. Mer specifikt behandlas de metoder som ligger till grund för säkerhetssystem som används inom konstruktionsteknik, t.ex. hur Eurokoden är uppbyggd, samt hur osäkerheter och risker kan hanteras för bärighet, nedböjning, vibrationer, energiprestanda, fuktsäkerhet, inomhusklimat och beständighet. Kursen är uppbyggd på föreläsningar, övningar och litteratur, samt en projektuppgift som kan väljas utifrån intresse.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

90 hp, varav avklarad kurs motsvarande VBFN10, VBMN10, VBKN05 eller VBKN25. Engelska 6.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2020
  • Halvfart
  • Kursperiod 2020-11-02 - 2021-01-16
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

  • Anmälan senast 2020-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-05-14