Kursbeskrivning

Effektiv c (TFRG70), 7.5 hp

Kursens syfte är att studenterna ska lära sig skriva effektiva program i språket C. För att nå detta huvudsyfte är tre andra syften med kursen att studenterna ska ha kunskaper dels (1) om programspråket ISO C18, dels (2) om modern datorarkitektur, ur programmerarens synvinkel, med fokus på mikroprocessorer och cacheminnen, och dels (3) om moderna verktyg för att utvärdera C program i termer av korrekthet och effektivitet.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Kunskaper motsvarande EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs ELLER EDAA30 Programmering i Java - fortsättningskurs

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2020
  • Halvfart
  • Kursperiod 2020-11-02 - 2021-01-17
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

  • Anmälan senast 2020-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-05-14