Kursbeskrivning

Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad i (TFRG75), 7.5 hp

Detta är en kurs som i första hand kommer att baseras i historisk forskning i ämnet skandinavisk arkitektur och urbanism. Därutöver syftar kursen till att tillhandahålla en introduktion och orientering mot det bredare temat skandinavisk arkitektur och urbanism, en introduktion till historisk metod inom arkitekturhistoria, och att diskutera representationsformer, som kollage, montage, o.s.v., samt, slutligen, också kommunicera forskning, till exempel genom en utställning och eller en publikation. Kursen kommer att omfatta såväl grupparbete som individuella övningsuppgifter och slutprodukten kommer att bli ett praktiskt arbete: antingen en akademisk uppsats, en publikation eller en utställning som syftar till att sprida kunskap om ämnesområdet.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

TFRC20 och TFRA42 och (TFRC10 eller TFRG30) eller motsvarande.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2020
  • Kvartsfart
  • Kursperiod 2020-08-31 - 2021-01-16
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

  • Anmälan senast 2020-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-05-14