Kursbeskrivning

Samhällssäkerhet och resiliens (TFRP30), 7.5 hp

Ett resilient samhälle är ett samhälle som har förmåga att förutse, upptäcka, anpassa sig till och lära sig av en mängd olika händelser och störningar, samtidigt som detta sker på ett hållbart sätt, i ett ständigt föränderligt samhälle. Kursen är utformad med särskilt fokus på kritiskt tänkande i relation till samhällssäkerhet och hållbarhet. Syftet är att studenterna ska skapa en förståelse för aktuella utmaningar för att skapa ett resilient samhälle, samt förmåga och verktyg för att hantera dessa utmaningar för att bidra till resiliens i en kontext av katastrofriskreducering och klimatförändringar. Kursen är strukturerad i moduler med föreläsningar och seminarier eller rollspel utformat för att belysa centrala begrepp, frågor, utmaningar och funktioner för samhällelig resiliens. Seminarierna och rollspelen följer fallstudier från länder med olika förutsättningar och baseras på litteratur, filmer och fallstudiematerial, samt specifika frågor för reflektion och dialog.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

150 hp avslutade kurser inom teknisk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller medicinsk fakultet. Engelska 6.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2020
  • Halvfart
  • Kursperiod 2020-08-31 - 2020-10-29
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

  • Anmälan senast 2020-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-05-14