Kursbeskrivning

Riskanalysens och riskhanteringens grunder (TFRP25), 7.5 hp

För att fatta bra beslut om hur man hanterar risker för människors liv och hälsa, miljö, samhällets funktionalitet och ekonomi, måste alla organisationer proaktivt utvärdera hur de kan påverkas av olika typer av naturliga, tekniska och av människor skapade hot. God kunskap behövs både om egenskaperna hos dessa hot men också om sårbarheten och förmågan i samhället att motstå händelser. Sådan kunskap kan utvecklas genom riskanalyser och riskbedömningar som sedan används för att informera beslut om vad som är det mest effektiva sättet att hantera dessa risker. Betydelsen av välinformerat beslutsfattande rörande risker kan till exempel ses i den pågående Covid19-pandemin där riskhanteringsbeslut måste tas med hänsyn till många motstridiga mål (som att minimera skada på människor och skada på ekonomin). Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper och förståelse för olika aspekter, såsom begreppet risk, riskanalys, riskbedömning och riskbehandling. Vi strävar efter att ge en allmän introduktion till dessa ämnen (oberoende av tillämpningsområdet) men kommer också att ge mer djupgående exempel på vissa tillämpningsområden, såsom naturrisker, säkerhet, hälsa och katastrofrisker. Med kunskap om grundläggande principer för riskhantering är målet också att du ska kunna använda vanliga verktyg för riskanalys, riskvärdering och riskbehandling.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

150 hp avslutade kurser inom teknisk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller medicinsk fakultet. Engelska 6.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2020
  • Halvfart
  • Kursperiod 2020-08-31 - 2020-10-29
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

  • Anmälan senast 2020-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-05-14