Kursbeskrivning

E-miljöpsykologi (TFRG30), 15 hp

Miljöpsykologi studerar relationen mellan människan och miljön från ett psykologiskt perspektiv. Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om samspelet mellan människa och miljö ur ett individperspektiv och att ge förståelse för miljöpsykologiska perspektiv på utformning och användning av både inomhus- och utomhusmiljöer. Vidare skall kursen ge kännedom om olika miljöpsykologiska metoder och applikationer.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2020
  • Kvartsfart
  • Kursperiod 2020-09-02 - 2021-06-06
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

  • Anmälan senast 2020-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-05-14