Kursbeskrivning

Avfallshantering och resurshushållning (TFRG41), 15 hp

Kursen ger en helhetssyn på avfall, avfallshantering och kopplingen mellan avfallsproduktion, livsstil och olika styrmedel. Kursen vänder sig till både branschfolk och studenter.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

120 högskolepoäng, varav avslutad kurs om minst 6 hp från tvärvetenskapliga studier i miljövetenskap/hållbar utveckling; eller motsvarande kvalificerande yrkesverksamhet inom avfallsområdet.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2020
  • Halvfart
  • Kursperiod 2020-08-31 - 2021-01-17
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

  • Anmälan senast 2020-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-05-14