Kursbeskrivning

Patientsäkerhet (TFRF45), 7.5 hp

Kursen Patientsäkerhet har som syfte att ge ökad förståelse för hur människan, tekniken och organisationen och samspelet mellan dessa (MTO-perspektiv) kan påverka riskbilden i en verksamhet. Kursen vill ge ökad förståelse för dessa faktorers viktiga roll i verksamheters strategier för förebyggande riskhantering och i utformandet av åtgärder för ökad säkerhet. Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap och insikt om förutsättningar (teoretiskt och praktiskt) för att uppnå hög säkerhet ur patientperspektiv och systemperspektiv i hälso- och sjukvården.

Förtur ges till behöriga sökande som styrker pågående anställning och arbetslivserfarenhet (omfattande minst 2 år på minst halvtid) inom vårdområdet.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Gymnasieexamen inom vård och omsorg, eller högskoleexamen inom hälso- och sjukvård (exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, apotekare, receptarie, biomedicinsk analytiker eller medicinteknisk personal).

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2020
  • Helfart
  • Kursperiod 2020-09-17 - 2021-03-05
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

  • Anmälan senast 2020-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-05-14