Kursbeskrivning

Programmeringsteknik - fördjupningskurs (TFRD49), 7.5 hp

Kursens syfte är att du ska fördjupa dina kunskaper om programmering och objektorienterade begrepp. Du kommer också att lära dig ett urval av algoritmer och datastrukturer. Kursen skal också ge dig de färdigheter som krävs för att förstå och utnyttja moderna klassbibliotek för objektorienterad programmering.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Avslutad grundkurs i programmering med ett objektorienterat språk om minst 7.5 hp motsvarande TFRG65, TFRD48, EDAA20, EDAA50, EDAA55, EDAA45, EDAA65, EDAA10 eller NUMA01.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2020
  • Kvartsfart
  • Kursperiod 2020-08-31 - 2021-01-15
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

  • Anmälan senast 2020-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-05-14