Kursbeskrivning

Att utforma tankestöd i vardagen (TFRB20), 10 hp

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, skola, som personlig assistent eller är anhörig och vill utforma tankestöd för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar.

Förtur ges till sökande som arbetar med, eller har nära kontakt med personer som har kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar. Intyg som styrker anhörigroll, eller pågående anställning och vårdtagargrupp måste bifogas. Intyg från arbetsgivaren (undertecknat och daterat tidigast i januari det år som kursen ges) ska innehålla information om vilken vårdtagargrupp som avses, vilken tid och i vilken omfattning arbetet utförs.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

Grundläggande samt Rekommenderade förkunskaper: Erfarenheter av arbete/nära kontakter med personer som har utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2020
  • Tredjedelsfart
  • Kursperiod 2020-09-01 - 2021-01-15
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

  • Anmälan senast 2020-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-05-14