Kursbeskrivning

Biobaserade byggmaterial (TFRP10), 7.5 hp

I arbetet med att minska klimatpåverkan från byggprocesser finns ett ökat intresse för att använda biobaserade byggnadsmaterial såsom trä- och träbaserade material och material baserade på växtfiber. Denna kurs ska ge studenterna fördjupad förståelse kring dessa materials egenskaper samt styrkor och begränsningar för olika användningsområden.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

90 hp, varav 30 hp avslutade byggtekniska kurser (inklusive en kurs i byggnadsmaterial, exempelvis: VBM012, VBMA30, VBM611, VBMA35 eller VBMA25). Engelska 6.

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2019
  • Halvfart
  • Kursperiod 2019-11-04 - 2020-01-10
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

  • Anmälan senast 2019-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-08-29