Kursbeskrivning

3 d - modellering ii (TFRD45), 4 hp

In this course, you will learn an analogue craft. You will work under guidance of a studied ceramicist, to create plaster moulds from which you cast and fire real porcelain objects (not plain stoneware/earthenware) that can be glazed or decorated. You can either take the form off an existing small object or you can make your own design in a 3D surface modelling software of your choice.

Kursplan
Kursplan i PDF-format

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, samt

IDEA85 (3-D modellering och rendering del 1) och IDEA90 (3-D modellering och rendering del 2). Samt IDEA76 (Designmetodik) eller IDEN05 (Industridesignprojekt 1).

Anmälningsuppgifter

  • Höstterminen 2019
  • Trekvartsfart
  • Kursperiod 2019-09-30 - 2019-11-04
  • Urval

    Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

  • Anmälan senast 2019-04-15

Tillbaka till kurslistan

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-08-29